Sprawdź jakość powietrza
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
29.07.2020

Dlaczego trzeba w Łodzi zbudować instalację termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii?

Infrastruktura europejskich miast na przestrzeni dziesięcioleci wzbogacała się kolejno o sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze. Obecnie standardem stały się również instalacje termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii. Są one zlokalizowane w praktycznie każdej dużej aglomeracji w Europie Zachodniej. Działa tam około 500 takich zakładów, a na świecie – 2000. W Polsce obecnie jest 8 tego typu zakładów. Kolejne są na różnych etapach realizacji: od planowania (Zamość), po fazę wyłaniania wykonawcy (Warszawa) czy w budowie (Gdańsk, Olsztyn).

Takie zakłady spełniają dwa zadania. Po pierwsze są częścią wielkiej zmiany w energetyce: odejścia od węgla i przechodzenia na ekologiczniejsze paliwa. Paliwo alternatywne pre-RDF produkowane z takich pozostałości po odpadach, których nie da się już dalej odzyskać, jest o wiele czystsze i bezpieczniejsze niż węgiel. Po drugie instalacje takie są domknięciem gospodarki odpadami. Zamiast wywozić śmieci na niebezpieczne wysypiska, powinniśmy jak najwięcej segregować i recyklingować. To, czego nie da się odzyskać, można przerobić na paliwo do produkcji prądu i ciepła. Tak działa gospodarka o obiegu zamkniętym. Dzięki temu osiągniemy nasz cel: „Zero odpadów na składowiskach w Łodzi”.

Inwestycja w instalację termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii jest kolejnym etapem rezygnacji z węgla. Ogrzeje ona około 20 tys. mieszkań w Łodzi, a emisje dwutlenku węgla zmniejszą się o 12%.

29.07.2020